fbpx

Vi samarbetar med

Novalisgymnasiet
Gymnasiesärskola och gymnasieskola i Järna för ungdomar med behov av särskilt stöd
www.novalisgymnasiet.se

Saltå By
Skola och daglig verksamhet
www.saltaby.se

SIHD
Stiftelsen för individuella och handikappanpassade datautbildningar
www.sihd.se

Habilitering.nu
Handikapp & Habilitering
www.habilitering.nu

Helgestahemmet
Helgestahemmets dagliga verksamhet
www.helgesta.se

Solåkrabyn
Solåkrabyns dagliga verksamhet
www.solakrabyn.se

Vi är medlemmar i

Värna
Förbundet för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi

huvudmannaforbundet_logo
Arbetsgivarorganisation för antroposofiskt inspirerade verksamheter

ilg-logga1
ILG – Individuellt liv i gemenskap


Initiativ närodlat, för GMO-fri zon lokalt

 

Vi är andelsägare av

Ekobanken
En bank med ekologisk, social och kulturell inriktning