fbpx

Utsikten – ungdomsboende


Utsikten är ett ungdomsboende beläget i centrala Järna med fem minuters gångavstånd till buss och tio minuter till pendeltåg. Fastigheten inrymmer tre rum för boende och två utslussningslägenheter. Övriga utrymmen är jourrum, kök med matplats, vardagsrum, badrum, tvättstuga, allrum och garage.

Tillstånd

Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9§ 8p LSS.
Målgrupp: ungdomar längst till och med 21 år (23), med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så som autism eller autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning enligt 1§ 1p LSS.
Antal platser: 5.

Socialterapi och läkepedagogik på ungdomsboendet Utsikten

I och med att de som bor på Utsikten oftast är tonåringar när de flyttar in och unga vuxna när de flyttar ut arbetar vi både i det läkepedagogiska och socialterapeutiska fältet. Det innebär i praktiken att när tonåringen flyttar in behöver han eller hon ofta tydliga ramar och mycket vägledning i vardagen. Vi utarbetar tillsammans med den enskilde, utifrån nödvändighet, hur ramarna skall se ut.

Till exempel: jag börjar skolan klockan 8.00, för att komma upp på morgonen måste jag gå och lägga mig klockan 22.30. Min granne har större sömnbehov och därför måste jag vara tyst klockan 22.00.

När jag flyttar från Utsikten vill jag bo i en egen lägenhet och klara mig så självständigt som möjligt därför ansvarar jag för matlagning en dag i veckan tillsammans med medarbetare. Jag tvättar mina kläder och städar mitt rum med stöd av medarbetare etc.Vi arbetar för att individen utifrån sina individuella förutsättningar skall kunna ta ansvar för sin vardag. Det läkepedagogiska arbetet övergår successivt till ett mera socialterapeutiskt förhållningssätt. Detta innebär: från att vägleda och göra upp ramar och gränser, arbetar vi mera med fokus på eget ansvarstagande och självständighet.

Intresseanmälan, ungdomsboende

Om du är intresserad av att flytta till ungdomsboendet Utsikten eller annan liknande boendeform inom Humanprogress går det bra att göra en enkel första intresseanmälan nedan. Du kan självklart också bara ställa en fråga till oss så återkommer vi till dig. Kontakta oss här!

Anmälan vid placering

För dig som är handläggare och vill göra en placering på ungdomsboendet Utsikten har vi utformat ett formulär för att underlätta, så att inga viktiga uppgifter skall utebli. Klicka här för ladda ner!